Ve Staňkově momentálně není ani jedna volná stavební parcela. Možnost další výstavby ale nabízí soukromník. Spolumajitel objektu bývalé cihelny, která je dnes už zdemolovaná, si myslí, že by tento pozemek mohl být v budoucnu využíván jako obytná zóna. Mohlo by zde vyrůst takzvané satelitní městečko, neboť město Staňkov nenabízí žádné jiné místo pro individuální výstavbu.
Prvním krokem pro majitele bývalé cihelny je nutnost změnit územní plán tak, aby pozemky bylo možné využít pro stavební parcely a stavby rodinných domků. „Původní územní plán na místě bývalé cihelny počítá s průmyslovou zónou, což mně osobně se jeví jako nesmysl. V těsné blízkosti se totiž nachází rodinné domy,“ uvádí spolumajitel cihelny Roman Dvořák a pokračuje: „Dle mého názoru se průmyslové zóny řeší mimo obytné zóny. Naše rozhodnutí vychází se znalostí místních podmínek. Ve městě je nedostatek stavebních parcel a věříme, že se nám podaří v objektu postupně i s podporou města vybudovat podobnou lokalitu, jako je obytná zóna ve Staňkově pod hřbitovem.“
Bývalou cihelnu koupil Roman Dvořák se svým společníkem Karlem Kuzdasem v roce 2004 od brněnských papíren. V roce 2006 začali budovy demolovat.
„Čekalo nás nemilé překvapení. Na pozemku jsme objevili ekologickou zátěž z minulosti, a to výskyt mazutu,“ informuje Dvořák.
Dnes jsou stavby už zdemolovány, stavební suť je používána na zavážku vytěžených jam. Část pozemku si pronajala soukromá firma jako sklady a parkoviště pro stavební techniku.
Podle místních je využití objektu bývalé cihelny pro rodinnou výstavbu dobrá myšlenka.
“Ve Staňkově jsem kupoval parcelu v roce 2005, kdy jsem měl na výběr z více míst. Dnes už volné pozemky nejsou. Jestli se bude rozšiřovat město, určitě by se pro obytnou zónu hodila právě bývalá cihelna,“ říká Staňkovan Josef Grman. „Další možností by podle mě bylo připravit pozemky pro výstavbu na kraji města směrem k obci Ohučov,“ doplnil Grman.