Tři příslušníky spojeneckých vojsk, která roce 1945 osvobozovala Holýšov, vyznamenala v sobotu 3. května holýšovská radnice.
„Rozhodli jsme se udělit čestná občanství třem veteránům ze 17. belgického střeleckého praporu, který byl včleněný do spojeneckých vojsk 3. armády velitele generála Pattona. Stalo se tak bez tří dnů po 63 letech, kdy byl Holýšov osvobozen,“ říká starosta Antonín Pazour, který Belgičanům při slavnostním aktu dokumenty o čestném občanství předal.
Novými Holýšovany se tak stali pánové Albert Gélise, Louis A. H. Gihoul a Arthur Otto.
„Ocenění pánové přijeli v sobotu po 10. hodině k nám na na radnici. Spolu s pány Gihoulem a Ottou přijely i jejich manželky,“ uvedla místostarostka Hana Valachovičová s tím, že veterány přivítala se starostou Pazourem, tajemníkem Kamilem F. Šeflem, radním Liborem Schröpferem a zastupiteli Rudolfem Švecem a Milanem Zahořem.
Belgičtí veteráni byli v Holýšově před rokem, a tak se živě zajímali, co se od jejich poslední návštěvy změnilo.
Po malém pohoštění následovala kratší prohlídka radnice a nezbytné fotografování. Před polednem se už hostitelé s vzácnou návštěvou přesunuli do velkého sálu Kulturního domu Holýšov, kde byla před zraky veřejnosti předána belgickým veteránům čestná občanství.
Do půl čtvrté, kdy se město s Belgičany rozloučilo, stihli veteráni poobědvat a také projít výstavu věnovanou osvobození Holýšova, na kterou sami přispěli mnohými exponáty.