Židovská problematika, třebaže od holocaustu a takzvané Křišťálové noci uběhly už desítky let, je stále aktuální. Do výuky dějepisu ji zařadilo i domažlické Gymnázium Jindřicha Šimona Baara. „Putování za židovskou problematikou, které bylo věnováno poznávání židovské tématiky a osudu Židů v nedávné minulosti začalo pro osmdesátku studentů třetích ročníků čtyřletého, šestiletého i osmiletého gymnázia návštěvou Velké synagogy v Plzni. „Synagoga je druhá největší v Evropě.

Velmi schopná mladá průvodkyně našim žákům poutavě vyprávěla o vzniku synagogy, o její historii, o židovském náboženství. Zmínila i zajímavé tradice a každodenní zvyklosti v židovských obcích,“ pochvalovala si návštěvu vyučující dějepisu Marie Johánková. A co studenty nejvíce na návštěvě synagogfy zaujalo? „Průvodkyně nejen poutavě vyprávěla, ale dokázala nám odpovědět na všechny otázky. Byli jsme hodně zvídaví,“ přiznali se gymnazisti. Spolu s porůvodkyní si prohlédli nejzajímavější části stavby.

„Plzeňská synagoga je nádherná a plně se vyrovná i více propagovaným židovským svatyním v Praze. Dnes slouží hlavně jako prostor pro koncerty a v postranních chodbách jsou často instalovány fotografické výstavy,“ hodnotila prohlídku židovské památky učitelka. Další domažlická skupina odjela o pár dní později do Terezína na výukový seminář o holocaustu Židů. „Čtvrtý ročník šestiletého gymnázia a studenti dějepisného semináře absolvovali řadu odborných akcí přímo v terezínských prostorách bývalého ghetta a věznice v Malé pevnosti Terezín,“ informovala Johánková.

Výukový program podle jejích slov začal velmi poučnou přednáškou s názornými ukázkami v Muzeu ghetta, kdy byli žáci poučeni o postupném konečném řešení židovské otázky v Evropě za II. světové války. Krátký film jim přiblížil vznik a vývoj ghetta v Terezíně. „Kromě města Terezín jsme navštívili márnici, krematorium a kolumbárium z doby války. Ponuré deštivé počasí umocňovalo dojmy, které si studenti z těchto míst odnášeli,“ říká Johánková. „Hodně na nás zapůsobila expozice věnovaná umělcům, kteří za zdmi gheta tvořili. Viděli jsme na vlastní oči místa pohnuté historie, nejen židovské, ale i celorepublikové,“ přiznali studenti.

Celodenní návštěva vyvrcholila prohlídkou Malé pevnosti, která v době války sloužila jako koncentrační tábor pro politické vězně. „Průvodkyně celým projektem byly šikovné a zaslouží si pochvalu za odbornost a schopnost zaujmout výkladem. Obě akce měly pro naše studenty velký přínos, neboť se přímo v terénu na konkrétních místech dozvěděli spoustu informací o problematice, kterou ve škole probíráme,“ zakončila Johánková.