Socha sv. Jana Nepomuckého, která na začátku devadesátých let minulého století zmizela, opět shlíží ze svého podstavce. Ovšem jako replika.

Nápad navrátit sochu světce v podobě repliky původní ztracené sochy vznikl u Zdeňka Procházky z Nakladatelství Českého lesa. „Socha se v Lučině nacházela ještě v roce 1992. Zhruba dva až tři roky jsem se snažil najít její torzo,“ řekl autor nápadu.

Podobu zmizelé sochy však zachytily fotografie, podle nichž se replika vytvářela.

„Je dochováno několik, i když nepříliš kvalitních snímků původní sochy,“ zmínila Zuzana Langpaulová ze Svazku Domažlicko s tím, že podle nich sochu vytvořila akademická sochařka Helena Jahodová z Kozojed u Kralovic.

Svatý Jan Nepomucký představuje symbolickou třešničku, jakési znovuoživení zaniklé obce s pohnutým osudem. Lučina neboli v němčině Grafenried – první zmínky sahají až do 13. století – byla zničena v padesátých letech. Obyvatelé, kteří zde po druhé světové válce a násilném vysidlování žili, museli kvůli vzniku střeženého hraničního pásma odejít. V současné době se však Lučina opět dostává do povědomí společnosti.

„Je to naší snahou. Obec je jedna z větších zaniklých vsí. Patřily pod ni ještě Úpor, Lískovec a Pila,“ pokračovala Langpaulová, která společně se Zdeňkem Procházkou vnímá umístění sochy jako tečku za snahou a několikaletou činností.

„Socha sv. Jana Nepomuckého tam patří. Je to středobod návsi společně se čtyřmi lípami,“ řekl Procházka, který se zároveň mezi lety 2011 a 2012 zasloužil o odkrytí pozůstatků místního kostela sv. Jiří.

Podpora tohoto projektu přišla i z jiné strany, a to finanční podporou z Evropské unie, konkrétně z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, cíl EÚS 2014-2020.