Zastupitelé Obecního úřadu Zahořany nejsou spokojeni s údržbou silnic na průtahu obcí Stanětice. Spolu se stanětickými občany sepsali petici proti stávajícímu způsobu posypu a jejímu následnému změnění na chemickou. Adresovali ji Správě a údržbě silnic v Domažlicích. „Vozovky jsou ve Staněticích sypány kamennou drtí, která značně znečišťuje okolí silnice. Při silném posypu odlétají kamínky občanům do oken,“ uvedl k problému starosta Zahořan Václav Řehák. Podle místních je způsob údržby nevyhovujíci i kvůli kopcovitému terénu, který je pro převládající větry ze severozápadu zcela nechráněn.

„Použitá drť je zasypávána novou vrstvou sněhu a výsledkem je zledovatělá vozovka. Dalším problémem je úklid tohoto posypového materiálu. To, co není pracně sklizeno občany, je splavováno do kanalizačních vpustí a kanálů, které se pak zanášejí,“ dodal. „Nelze změnit způsob posypu ze dne na den. Plán zimní údržby je sestaven na řešení obvyklé zimní situace. Používá se taková dostupná technologie, která nejlépe vyhovuje místním podmínkám a důležitosti silnice,“ informoval provozní náměstek SÚS Josef Holý. Použití inertního posypu, jak silničáři drti říkají, nahrávají také ochranná pásma pitné vody.

„V této oblasti není centrální zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Musíme proto dbát na zvýšenou ochranu jednotlivých vodních zdrojů. Při změnách ze současného inertního posypu na chemický by se musel posoudit možný dopad na vodní zdroje. V případě kladného výsledku by bylo možné uplatňovat změnu při zpracování plánu zimní údržby. Je to však jede z mnoha faktorů, který v tomto případě rozhoduje,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Domažlice Jiří Beran. Podle Holého jsou důvody na změnu posypu v této oblasti zcestné a mylné. Problém vidí pouze ve znečišťování průtahů obcí posypovým materiálem. „V jarních měsících provede SÚS Domažlice sběr zimního posypového materiálu,“ dodal náměstek Holý.