Vedle tradiční mše v místní kapličce nechyběly ani pouťové atrakce. Děti se mohly vyřádit na autodráze, trampolíně i houpačkách, nechyběla ani střelnice. Kvůli opatřením proti šíření koronavirové infekce obsluha atrakce pravidelně dezinfikovala, děti se bavily v rouškách. „Obavy nemáme, jsme malá vesnice, u atrakcí se sejde jen pár lidí,“ říkala jedna z maminek, která k houpačkám přivedla děti.