Úklid chodníků by v budoucnu měl tížit jen obce a kraje. Povinnost uklízet před svou nemovitostí už by tak neměli majitelé a nezodpovídali by ani za případný úraz, který před jejich domem například kvůli náledí někdo utrpěl. Návrh, se kterým už souhlasila vláda, nyní projednává poslanecká sněmovna. „Obce nemohou v normálním čase stihnout uklidit všechny komunikace tak, aby byly bezpečné,“ uvedl místostarosta H. Týna Václav Mothejzík. „Víme, že se o převedení těchto povinností na obce a kraje jedná. Tak trochu jsme v předstihu. Bytes, který spravuje náš majetek, zakoupil vloni mechanismus na úklid chodníků v létě i vzimě. ´Volal´ jsem po tom několik let, protože mi připadalo, že to na města stejně ´spadne´,“ dodal Mothejzík s tím, že stroj sice nahradí několik pracovníků, ale pro celé město jeden nejspíš stačit nebude. „Návrh se mi vůbec nelíbí. Vláda už přenáší všechno na města. Myslím si, že by se o chodníky měli starat a udržovat je sami lidé, kteří v blízkosti chodníků bydlí. Stát chce, abychom se o chodníky starali ale peníze nám na to nedají,“ uvedla místostarostka Holýšova Hana Valachovičová. „Abychom stačili uklidit všechny chodníky ve městě, museli bychom enormně navýšit počet pracovníků, kteří by uklízeli chodníky manuálně. V historické části města nelze použít techniku,“ vysvětlil místostarosta Domažlic Dalibor Kubů s tím, že na poslance jako zástupci města už apelovali s argumentem, že není možné vše stačit. „Museli bychom hledat možnosti v pojištění osob. Myslím si, že je to celonárodní problém,“ dodal Kubů.