„Sbírka probíhá od pátka 4. ledna a zatím bez jakýchkoliv problémů,“ sdělila ředitelka Farní charity v Horšovském Týně Jitka Drábková s tím, že děti v kostýmech tří králů budou peníze do kasiček vybírat ještě v pátek 11. ledna. „Obejdou zbývající ulice ve městě. Celkem se do sbírky v Horšovském Týně zapojilo devět skupinek koledníků. Pokud vím, jedna skupinka vedená paní Tomáškovou, zašla i do Semošic,“ poznamenala Drábková. Peníze nashromážděné v Tříkrálové sbírce se budou počítat na faře v Horšovském Týně ve středu 16. ledna ve 13 hodin.