Od včerejšího dne probíhají v základní škole Komenského 17 zápisy budoucích prvňáčků. „Snažíme se děti neodradit, aby se nebály vstupu do prvních tříd. Snažíme se zjistit jejich základní znalosti, jako je správná výslovnost, samostatnost, rozeznávání barev nebo správné držení tužky,“ uvedla zástupkyně ředitele Helena Sloupová. V loňském roce nastoupilo do prvních tříd na Domažlicku 542 žáků. Přesná čísla z právě probíhajících zápisů budou známa až na přelomu dubna a května. „Ředitelé nám předají informace počtu žáků, kteří přišli k zápisu do dvou měsíců. Nejsou to ale směrodatné údaje, protože asi dvacet procent zapsaných dětí mívá odklad,“ vysvětlila Martina Lindová z odboru školství Krajského úřadu Plzeňského kraje. Už nyní se dá ale říci, že počty prvňáčků v posledních letech narůstají. „Je to dlouhodobější trend, ale nárůst není nijak velký,“ dodala Lindová. Po srovnání s údajem o počtu prvňáků, kteří nastoupili do škol v Plzeňském kraji za poslední dva školní roky je to nárůst o 224 žáků. „Poslední tři roky nemáme možnost zjistit, kolik se zapíše nových prvňáčků. Matrika nám kvůli ochraně osobních dat nemůže poskytnout počet dětí jež navštěvují předškolní zařízení. V posledních třech letech jsou silné ročníky, proto jsme udělali pět tříd, ve kterých se děti zapisují, aby nemusely čekat dlouho a škola na ně nepůsobila stresujícím dojmem,“ dodala Sloupová. Děti, které jsou nemocné a nestihnou se zapsat v těchto dnech, mají možnost využít náhradního zápisu, který se na základní škole Komenského 17 uskuteční 13. února. „Na naší škole dáváme rodičům možnost volby učitele pro své dítě. Myslíme si, že je to pro ně i pro dítě pozitivní,“ uzavírá Helena Sloupová.