Oba kandidáti na post prezidenta České republiky mají předky na Domažlicku. Deníku se tam podařilo vypátrat tetu Jana Švejnara. „Neviděla jsem se se synovcem už velmi dlouhá léta. Vlastně od té doby, co se s rodiči odstěhoval do Ameriky. Od jejich odjezdu jsme se už prakticky nikdy nesetkali. Nepodařilo se mi najít ani fotografii, kterou jsem z té doby měla,“ uvedla Vlasta Laniárová–Bělenská rozená Švejnarová. O svých ´slavných´ příbuzných ale nechtěla říci nic dalšího. Karel Holý z Domažlic, který se s paní Vlastou osobně zná, ale několik informací prozradil. „Je to zdejší rodačka a dříve pracovala jako učitelka tance. Její tatínek si nechal změnit příjmení ze Švejnara na Bělenského,“ uvedl Holý bez bližších podrobností. S paní Vlastou, se kterou má stejný ročník narození 1924, se vídá každou středu a mají společné přátele. V Domažlicích také žila Švejnarova babička Alžběta rozená Mašlová. Její otec, Švejnarův pradědeček František Mašl, pracoval v malé továrně na zemědělské stroje. Přesto, že jeho rodina pocházela z velmi chudých poměrů, měl dvanáct dětí. Na Domažlicku bydlí i teta a sestřenice Václava Klause.. „Stýkáme se pořád, ale od dob, co je v politice se tak často nevidíme. Jednou, dvakrát do roka, a jezdíme za ním do Prahy,“ řekl Ladislav Tichý, syn prezidentovy sestřenice.