Přes 333 milionů korun poputuje v letošním a příštím roce do krajských silnic 2. a 3. třídy. Finance ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v pondělí schválilo na mimořádném zasedání Zastupitelstvo Plzeňského kraje. Kraj si oproti loňsku polepšil o 150 milionů.

Silnicím 2. a 3. třídy se oproti dálnicím a prvním třídám nedostává příliš prostředků. Odbor dopravy krajského úřadu v Plzni tak peníze vítá. „Jsme rádi za finanční prostředky ze SFDI, pomohou zlepšit stav komunikací 2. a 3. třídy v Plzeňském kraji. Ty jsou totiž dlouhodobě podfinancované, proto nás těší každý příspěvek,“ řekl Deníku vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Dušan Pakandl s tím, že v loňském roce vydal kraj na opravy silnic z vlastní kapsy přes 640 milionů korun. Příspěvek ze SFDI tehdy činil 184 milionů.

Přednostní oblasti krajský úřad určené nemá. Finance budou po kraji použité rovným dílem. „Ze statistik z let 2015 až 2019 vychází, že peníze byly po kraji rozdělené rovnoměrně. Stav silnic je přibližně stejný a nikdo není upřednostňován,“ popsal Pakandl.

Návrh seznamu stavebních akcí, které by bylo možné financovat ze SFDI, schválila Rada Plzeňského kraje 7. července.
Které stavby se uskuteční, bude ještě schvalovat SFDI. „V současné době připravujeme podklady a počátkem srpna se dozvíme, které projekty fond schválil,“ informoval technický ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) Martin Vít.

„Plzeňský kraj očekává, že letos obdrží od SFDI částku 333 221 000 korun. Konečným příjemcem bude SÚS PK, která zajistí použití a vyúčtování poskytnutých financí,“ uvedla mluvčí kraje Alena Marešová s tím, že finance jsou poskytovány při splnění podmínky povinné spoluúčasti, která činí 15 procent.

„Stav silnic druhé a třetí třídy je žalostný. Jezdím pravidelně po hlavním tahu na Tachov a od Kozolup k Úlicím je cesta samý výmol a boule. Doufám, že se i na tuhle silnici dostane. Tak frekventovaný tah v takovém stavu je hrůza,“ řekl Tomáš Bílý z Plzně.

Které silnice by se měly také dočkat opravy
III/1851 Staňkov – Výtuňská
III/1851 Staňkov – Výtuňská
III/1903 Mrákov – Kout na Šumavě
Most Skařez
II/169 Sušice ulice T. G. Masaryka
II/171 Dražovice – Strašín
III/11727 průtah Dobřív
II/235 Pětidomí – Přísednice
III/229 2 Kralovice – Hradecko
II/201 Všehrdy – křižovatka II/232
II/177 Nové Mitrovice – průtah
II/201 Lestkov – Caltov
II/195 Stráž – průtah
II/199 Svah Světce