Náklady na letošní opravy a kompletní rekonstrukce silnic či mostů v našem regionu představují sumu 175,5 milionu ko­run.

Část peněz na opravy vyčlení z rozpočtu Plzeňský kraj a Správa a údržba silnic (SÚS) Plzeňského kraje, na zmíněné investice do vozovek v regionu poslouží také prostředky získané z regionálního operačního programu (ROP) a ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Názor náměstka hejtmana

Bylo pro Plzeňský kraj těžké vybrat, které z oprav silnic či mostů upřednostnit? Je rozsah oprav silnic v našem regionu dostačující?

„Dostačující to není v rámci celého kraje nikdy, vezměte si, že je 16 miliard dluhu na silnicích, ale letos půjde do krajských silnic přes miliardu korun. Musí se brát v úvahu, kolik co stojí, jen kilometr potahu přijde zhruba na čtyři miliony korun. Pokud se silnice dělá v obci a k ní i kanalizace, vyjde kilometr i na 10 milionů," upozorňuje náměstek hejtmana, radní pro dopravu Jaroslav Bauer (ČSSD) s tím, že krajský rozpočet na silnice včetně dotací ROPu se letos vyšplhal na 2,5 miliardy korun.

Mezi silnice, které se na Domažlicku letos budou vylepšovat, patří roky diskutovaná spojnice Chodova a Výhledů. Vylepšení se dočká i spojka Domažlic a Havlovic, či část silnice II/189 od draženovské okružní křižovatky ke Klenčí.

Názor opozice

Zajímal nás také názor člena krajského zastupitelstva i jeho finančního výboru, někdejšího náměstka hejtmana pro ekonomiku a finance Vladislava Vilímce (ODS). Domnívá se, že peníze vkládané do vylepšení silnic jsou dostačující? „V době, kdy jsme byli ve vedení kraje, byly minimální nebo téměř žádné evropské dotace. Proto jsme poměrně značnou část příjmů Kraje dávali do silnic. Pokud vezmu poslední rok, kdy jsme byli ve vedení, tedy rok 2008, bylo to přes půl miliardy korun, a to bez provozních příspěvků správ silnic, které tvořily zhruba stejnou částku, takže celkem to dělalo miliardu," rekapituluje Vilímec.

„Když přišlo na Kraj nové vedení, začaly se vlastní investiční akce víceméně vytlačovat těmi evropskými. Osobně jsem to považoval za chybu, neboť podle mého názoru měly dotace EU sloužit přidané hodnotě a neměly být upřednostňovány evropské projekty a vlastní dělány jen minimálně. To jsem vždy kritizoval, zejména v minulém volebním období, kdy byla veškerá pozornost upřena jen na několik evropských projektů. Pozitivně vnímám obchvat Hájku či průtah Klenčí, ale nelze přestat pravidelně opravovat souvislé úseky, neboť to se pak vymstí. Hejtmani si prosadili dotace z SFDI, což určitě pomůže. Vždycky, když jsme jako opoziční zastupitelé navrhovali změny v předloženém rozpočtu, vždy jsme se snažili navýšit prostředky na souvislé opravy komunikací z daňových příjmů kraje, nikoliv jen z peněz EU. Z vlastních peněz Kraje jde na silnice méně, i když to tak nevypadá, neboť se dnes sčítají všechny prostředky Kraje, EU a SFDI," myslí si Vilímec.

Letošní rekonstrukce a opravy z dotací

ROP 30. a 33. výzva:

■silnice II/190 Nový Spálenec – Všeruby (6 km)                       26 milionů Kč

■silnice II/189 kruhový objezd Draženov-Klenčí (3,7 km)       28 milionů Kč

Státní fond dopravní infrastruktury:

■silnice III/19526 Výhledy – Chodov ( 1 km)                   3 miliony Kč

■silnice III/19346 Staňkov – Bukovec (6,5 km)              23 milionů Kč

■silnice II/184 Prapořiště (oprava – 0,8 km)                  5 milionů Kč

■silnice II/190 průtah obcí Pláně (0,8 km)                     6 milionů Kč

■silnice II/193 Domažlice – Havlovice k I/26 (2 km)     15 milionů Kč
■křižovatka silnic II/192 a I/22 u Pocinovic (0,9 km)    5,5 milionu Kč

■silnice III/18413 Vílov – Úsilov (1 km)                         6,5 milionu Kč

■most č. 0226–1 Smržovice (rekonstrukce)                  7 milionů Kč

Opravy z rozpočtu Plzeňského kraje a SÚS

Z rozpočtu Plzeňského kraje:

● Tasnovice – rekonstrukce mostu č. 1973–1             13 milionů Kč
● Krchleby – rekonstrukce mostu č. 18323–1             13 milionů Kč
● Holýšov – oprava mostu č. 1851–1                              1 milion Kč

SÚS Plzeňského kraje (opravy):

◆silnice III. třídy (dvojitý nátěr asfalt. emulzí – 19 km)     9,5 milionů Kč

◆opravy technologií mikrokoberce (16 km)                      14 milionů Kč

Opravy silnic na Domažlicku (včetně mostů) celkem 175,5 milionu Kč