Dalo by se říci, že s železnou pravidelností se této činnosti ujímají členové sboru místních dobrovolných hasičů. Letos se tohoto úkolu ujali mladí členové Sboru dobrovolných hasičů ve Staněticích a za pomoci starších členů sběr železného odpadu v obci zorganizovali. Místní lidé jsou na to vždy týden dopředu upozorněni, aby železo určené ke sběru v den svozu připravili před svůj dům.

I ti ,co Stanětice navštěvují jen jako chalupáři, si už na tuhle službu zvykli a rádi přispějí každým kouskem železa organizaci, která je jediná v obci naplno fungující. Dobrovolní hasiči se totiž nevěnují pouze organizaci sběru kovového šrotu, ale připravují veškeré ať už kulturní či společenské akce, které se během roku v obci dějí.