O tajemné sluji se vypravují různé pověsti. Jednou z nich je tato: Před dávnou dobou zde pracovalo několik set lidí, kteří tady dobývali břidlici kamennou. Jednoho dne, když byli dělníci v nejpilnější práci, začala se valit voda ze všech stran. Přes dvě stovky dělníků bylo pohřbeno v hlubinách sluje, neboť neměli čas uniknout. Majetník dolu se dozvěděl o neštěstí a v noci prchl z Huti. Voda se odtud nikdy nevytratila a naplňuje jeskyni dodnes.

V polovině padesátých let, chtěli rybáři posílit tok Zubřiny vodou ze Salky. Průzkumem byl zjištěn pětimetrový sloupec vody. První pokus o vykopání odpadního koryta se ukázal nemožným a tak nastoupili hasiči s dvěma nejsilnějšímí pumpami, aby vodu odčerpali. Čerpání trvalo více než čtyřiadvacet hodin, ale odvodnění se nepodařilo.Voda prosakovala stropy a praménky ze stěny chodeb. Průzkumníci objevili ve sluji jakési krápníky. Ty byly dlouhé asi kolem dvaceti centimetrů, poměrně silného průměru, velmi tvrdé na omak i vryp a jakoby silně pokryté rezem.

Tento nález byl předán ke geologickému zjištění. Výsledek není bohužel znám. Jeskyně se naplnila vodou do své předchozí podoby asi po týdnu. Dnes je Salka, turisty velmi vyhledávaným místem nejen v létě, ale i v zimě, kdy je možné na přední části nad jezírkem vidět obrovské rampouchy.

Kousek pod jeskyní vede velmi oblíbená cyklistická stezka. Její začátek je v Domažlicích a cyklisté se po ní dostanou až do německého městečka Furt im Wald.