S obavami a strachem z něčeho dosud neznámého lze ale úspěšně bojovat kvalitní přípravou na tento důležitý životní krok. Protože štěstí přeje připraveným, rozhodlo se Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích opět zorganizovat před přijímacími zkouškami přípravné kurzy z českého jazyka i matematiky. Budou zaměřeny na testy SCIO, s nimiž se uchazeči setkají při přijímacích zkouškách.

Přípravné kurzy povedou učitelé gymnázia a výuka bude zahrnovat 10 hodin matematiky a 10 hodin českého jazyka. Kurzy budou diferencované pro jednotlivé obory studia, což znamená, že zájemci o čtyř– , šesti– i osmileté studium budou mít vždy svůj vlastní kurz. Tato příležitost k přípravě na přijímací zkoušky je určena nejen uchazečům o gymnaziální studium, ale kurz je otevřen i zájemcům o jiné střední školy. Výuka bude probíhat v pěti odpoledních blocích se začátkem ve 13.30 hodin a koncem v 17 hodin.

Zahajovací kurz pro všechny tři délky studia se uskuteční 3. března, dalšími termíny jsou 10. a 17. březen a 7. a 14. duben. V každém odpoledni se počítá se dvěma vyučovacími hodinami matematiky a dvěma hodinami češtiny. Cena kurzovného činí osm set korun. Závazné přihlášky přijímá až do 15. února sekretářka školy na telefonním čísle 379 414 211, případně je lze zaslat prostřednictvím e-mailu: gjsb@gymnazium–domazlice.cz. Úhrada kurzovného se provádí u hospodářky gymnázia v době od 7 do 15.30 hodin.