„Pozitivní dojmy převažují. Začátek byl ale velmi obtížný. Byl jsem varován, že potrvá dlouho, než se s touto novou pozicí sžiji a zjistím, co je a není důležité, na co si dát pozor,“ říká Zdeněk Novák. Ačkoli předtím vykonával funkci místostarosty, řešil pro něj nové a někdy i vyčerpávající situace.

„Myslím, že za uplynulé měsíce jsem se zajel do nějakého režimu, který mi vyhovuje. Je to náročná práce, ale baví mě. K negativním situacím se snažím přistupovat s dobrou náladou. Někdy je to ale obtížnější,“ přiznává s úsměvem a přidává vzpomínku na pozitivní zážitek, kdy pečovatelce roku Blance Schröpferové gratulovali k vítězství. „Byl to krásný zážitek, když jsme této úžasné dámě plné energie předávali květiny. Jsou to zdánlivé maličkosti, ale nabíjejí mě pozitivní energií.“

Být ve funkci čtyři roky je mnohdy svazující. Je to krátká doba pro dokončení projektů a vizí. „Jen první rok se dokončuje to, co bylo započato v předchozích letech. Některé záležitosti, které nás čekají v letošním roce, jsou více či méně připravené v minulém volebním období. Časový prostor pro realizaci nových ideí, koncepcí a dalších záležitostí je velmi krátký,“ komentuje starosta situaci.

Sousední Německo je na tom o poznání lépe – volební období v komunální politice je šest let. Během čtyřech let se podle něj mnoho nového nestihne. „Může pak přijít jiná skupina lidí s vlastními představami. První dva roky pak budou řešit to, co my, převezmou staré a rozběhnuté projekty. V tom vidím velkou zátěž,“ pokračuje starosta Novák a zmíiuje akce v Domažlicích, které trvaly a trvají několik let. „Příkladem jsou plavecký bazén, pivovar. Jsou to akce trvající léta. A při čtyřletém funkčním období hrozí i reálné nebezpečí, že nově zvolené vedení se rozhodne pro radikální kroky, projekty zastaví a začne se zcela odlišnými nápady,“ dodává na závěr.