Děti soutěžily ve slalomu na koloběžkách, přetahování s lanem, malování na asfalt, lovení rybiček a v dalších disciplínách, za které získaly nejrůznější sladkosti. Po skončení soutěží si děti mohly opéct vuřty a dostaly malý dárek a diplom za účast.

Obec Semněvice akci letos poprvé organizovala společně s obecně prospěšnou společností Romodrom, která pomáhá lidem v sociálním vyloučení nebo nepříznivé životní situaci, zejména lidem romského etnika. „Organizace Romodrom měla zásluhu na dobrém průběhu celé akce.

Program dne zpestřila také návštěva ředitele organizace Romodrom pana Taragoše a poslankyně Miloslavy Rutové, která řeší sociální problematiku v obci,“ uvedl starosta Semněvic Josef Hálek. „Paní Rutová se také zapojila do průběhu dne věnováním sladkých dárečků pro děti a zajímala se o běžné dění v obci.

Tento den můžeme zařadit mezi ty opravdu vydařené a děkujeme všem za účast,“ dodal starosta s poděkováním všem, kteří mají na této akci zásluhu.

Maturanti převzali vysvědčení a Sprachdiplomy.
Slavnost na radnici. Gymnazisté se loučili se studiem