Zástupci Správy železnic prezentovali vedení dotčených obcí aktuální stav rozsáhlé investiční akce - modernizace železniční trati z Plzně na státní hranici s Německem. Největší pozornost byla věnována úseku stavby ze Stodu do Domažlic, na kterém vrcholí příprava podkladů pro územní řízení, jehož zahájení se předpokládá do poloviny letošního roku.

Na podzim minulého roku se konala individuální setkání s vlastníky pozemků v Domažlicích, kteří budou stavbou dotčeni. Zástupci Správy železnic jim přímo na místě vysvětlovali detailní řešení, přičemž ve většině případů se podařilo oproti první verzi projektové dokumentace zábory či jiná omezení výrazně minimalizovat. V prvním pololetí letošního roku se počítá s obdobnými informačními schůzkami také ve Staňkově a Holýšově.

K projektu modernizace také vznikly informační webové stránky a e-mailová adresa plzendomazlice@spravazeleznic.cz, na kterou mohou občané psát své dotazy. Na většinu nádraží na trase byly umístěny také informační letáky.

„Modernizace železničního spojení bude pro naše město i celý region jednoznačně přínosem. Na přípravě projektu se Správou železnic spolupracujeme s cílem, co nejvíce minimalizovat dopad stavby. Mohu ocenit jejich vstřícnost a snahu o to, nalézt optimální řešení,“ uvedl starosta Domažlic Stanislav Antoš.