Ročně není v Česku pohřbeno kolem tisíce lidí. Jedná se o zemřelé, kteří neměli žádné příbuzné nebo o ně blízcí neprojevili zájem do 96 hodin od jejich smrti.V loňském roce dostávali pozůstalí od státu příspěvek na pohřeb 5 000 korun.

Letos bude pohřebné vypláceno pouze osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti.

„Myslím, že to bude dělat velké problémy a že nám tu budou pozůstalí nebožtíky nechávat, protože nebudou mít na pohřeb peníze. Pohřeb bude letos dražší právě o těch 5000 korun a ještě o čtyřprocentní daň. My jsme zatím nezdražili ani o korunu, ale možná nás to také donutí, neboť cena elektřiny a nafty výrazně vzrostla. Ceny rakví se zatím nemění,“ sdělil majitel pohřební služby v Domažlicích Josef Pitter.

Vypravení průměrného pohřbu stojí 12 000 – 15 000 korun. Cena se liší podle toho, zda jde o pohřeb s obřadem, či bez něj. Kremace tvoří téměř 79 procent všech pohřbů. Obecní pohřeb žehem vyjde asi na 5 000 korun. „Město letos ani vloni nevypravilo žádný sociální pohřeb. Byla jsem však několikrát informovaná, že se k zemřelému nikdo nezná. V takových případech kontaktujeme starosty obcí, kde měli zemřelí trvalé bydliště. Zatím se v obcích vždy své povinnosti zhostili a svého občana pohřbili,“ uvedla Jarmila Poórová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Zemřelé osoby, u nichž nebyla zjištěna totožnost, mohou být pohřbeny pouze uložením do hrobu nebo hrobky. Je–li prokázáno, že se jedná o ostatky cizího státního příslušníka, může obec sjednat jeho pohřbení až po obdržení souhlasu příslušného státu s pohřbením na území České republiky. Pokud obec tento souhlas neobdrží do jednoho měsíce, může zajistit pohřeb, avšak pouze uložením do hrobu. „Setkala jsem se i s takovým případem, kdy se starosta malé vesničky o několika desítkách občanů postaral o bezdomovce, který se v obci potuloval. Neměl trvalé bydliště a zemřel v nemocnici, přesto byl náležitě pohřben,“ dodala Poórová.