Majitelé nemovitostí v památkových rezervacích a zónách budou opět brzy zkoušet štěstí v ´kolotoči´ žádostí o dotace.

Plzeňský kraj každoročně vyhlašuje program Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách, a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje. „Očekáváme, že program ´kraj´ vyhlásí i letos,“ informovala tajemnice komise Městské památkové rezervace v H.Týně Věra Borošová, která je zároveň také referentkou odboru vnitřních věcí a památkové péče na MěÚ H. Týn.

„Předmětem podpory je poskytnutí příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou nemovitosti, která není prohlášena za kulturní památku, ale nachází se na území městské památkové rezervace,“ vysvětlila Borošová s tím, že o příspěvek mohou žádat i soukromí vlastníci. Každým rokem bývají podmínky pro poskytnutí dotace podobné, proto mohou zájemci žádat o podrobnější informace, programy a dotazníky na MěÚ v H. Týně už nyní i přesto, že ´kraj´ zatím program nevyhlásil.

„O datu vyhlášení a přesných podmínkách včetně termínu pro podávání žádostí se lidé dozvědí na stránkách www.plzensky–kraj.cz,“ poznamenala Borošová. V loňském roce byl program vyhlášen těsně před Vánocemi a žádosti bylo možné podávat do konce února. Příjemci financí z dalšího programu, tentokrát vyhlašováného Ministerstvem kultury ČR, už mohou být pouze vlastníci domů zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek. „Program regenerace městských památkových rezervací využívá město Horšovský Týn od roku 1993.

Finanční prostředky lze využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví města, církve i jiných právnických a fyzických osob. Poskytují se za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových hodnot, například na krovy, krytiny, statiku, klenby, okna, dveře, fasády a podobně,“ uvedla Borošová a dodala, že na veškeré tyto opravy musí zájemci počítat s vydáním závazného stanoviska městskéh úřadu.