Akci tradičně pořádá SDH Pocinovice a zúčastnily se sbory z Chodské Lhoty, Libkova, Smržovic, Dobříkova, Loučimi, Pocinovic, Běhařova Soustova, Miletic a Slavíkovic (spolupráce hasičů jde i za hranice okresů), a jakkoliv se téma mohlo zdát poněkud nudné a nezáživné, opak byl pravdou.

Krátce po zahájení velitelem cvičení Václavem Ponocným ml. se účastníci rozdělil na dvě skupiny, z nichž s jednou v klubovně tábora probral velitel pocinovického okrsku Petr Ponocný vedení požárního útoku pomocí stroje či hydrantu a druhá vyrazila k bazénu venku, kde odborník na slovo vzatý, neboť profesionální hasič Václav Ponocný ml. předvedl všechny druhy hasicích přístrojů: malý a velký sněhový, práškový, vodní a pěnový, především vysvětlil, kde je možné ten který použít a hlavně jak.

Všichni se tak dozvěděli, že hasit práškovým přístrojem v prodejně elektroniky může způsobit větší škodu než malý požár, stejně tak jako v uzavřené místnosti prudce vypuštěná náplň může způsobit dýchací potíže nejen zasahujícím… Vzhledem k tomu, že svůj výklad mohl doplnit konkrétními příklady z praxe, sledovali ho přítomní velmi pozorně.

Řada z nich si také mohla funkci „hasičáků" vyzkoušet v praxi, neboť Pocinovičtí jich sehnali rovnou čtyřicítku funkčních, ale s prošlou expirací. „My jsme za ty roky vlastně vyzkoušeli skoro všechno a letos jsme se rozhodli, že nebudeme dělat nic tak velkého, jako bylo třeba v Dlažově stříkání na rozhlednu Markýta, ale vrátíme se na zem a začneme od začátku. Proto hasičské přístroje, kolem kterých všichni chodíme léta, ale jen málokdo se je mohl vyzkoušet v praxi. Dnešní výsledek se mi jeví pozitivně, lidi měli o téma zájem, takže spokojenost," řekl na závěr večera Ponocný.

Spokojenost byla i uvnitř. O jídlo a pití se staraly členky veterán družstva žen i Ponocného manželka, a když po jedenácté hodině zahrál harmonikář obligátní „Co jste hasiči, co jste dělali, byla první část akce u konce.

V sobotu dopoledne školila učitelka zdravotnické školy v Klatovech Eva Turečková zdravovědu, konkrétně kardiopulmonální resuscitaci dospělého člověka, dále ukázku umělého dýchání z plic do plic a použití automatického externího defibrilátoru. Odpověděla samozřejmě na dotazy dobrovolných hasičů.

Po skončení ještě Ponocný předvedl ukázku hasící koule Elide Fire, což je hasivem Furex 770 naplněný „balón", který v plamenech praskne, exploduje a tím nadávkuje hasivo a uhasí v začátku požár v místnostech s rozlohou do 8 až 10 m2. Po dobrém obědě se pak všichni rozjeli do svých domovských sborů.

Autor: Zdeněk Huspek