Několik týdnů museli řidiči počítat se zdržením, zato nyní už využívají opravenou silnici. Úsek mezi draženovskou kruhovou křižovatkou a Klenčím je jedním z prvních na Domažlicku, na kterém dělníci letos dokončili zásadní opravu.

„Když jsem před necelým měsícem jel do Nemanic, cesta mě vyšla asi o deset minut déle, teď už se jezdí po novém povrchu," libuje si František Hantal.

„Jakmile dovolili klimatické podmínky, byly zahájeny dvě stavební akce financované z dotačního programu ROP. Jedná se o rekonstrukci úseku od konce obce Nový Spálenec po začátek Všerub a komunikaci od kruhového objezdu v Draženově po začátek již opraveného průtahu Klenčím," zmínil dvě velké stavební akce Tomáš Horejš, technik přípravy a realizace staveb krajských silničářů.

Probíhající rekonstrukce příhraniční silnice mezi Spálencem a Všeruby zahrnuje šestikilometrový úsek.

Stavební práce řeší špatný stavebně-technický stav i dopravní komplikace. Dochází k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace a příkopů.
Předpokládají se i příznivé ekologické dopady díky snížení hladiny hluku, vibrací, množství emisí a prachu.

Do oprav silnic přitečou peníze i v příštích měsících. Výbor z ROP Jihozápad schválil navýšení prostředků vyčleněných na rozvoj místních komunikací v Plzeňském a Jihočeském kraji, a to z původních 115 milionů korun na zhruba 150 milionů.

„Potřebujeme uspokojit větší počet žadatelů o finance z ROP Jihozápad," doplnil Ivo Grüner, předseda Regionální rady NUTS II Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje.

Letošní opravy na Domažlicku:

- Z rozpočtu Plzeňského kraje se letos opravují mosty v Tasnovicích a Krchlebech. Renovace se dočkají i římsy na mostu v Holýšově.
- Peníze z Regionálního operačního programu Jihozápad pomohly k tomu, že se pracuje na opravě úseku Všeruby - Nový Spálenec (počítá se s náklady cca 30 milionů korun) a že byl zrekonstruován úsek od kruhového objezdu v Draženově do Klenčí pod Čerchovem. Tyto práce navázaly na loňskou celoroční rekonstrukci průtahu Klenčím. Předpokládané náklady jsou téměř 39 milionů Kč.
- Z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury by měly být financovány: rekonstrukce mostu ve Smržovicích, oprava silnice Úsilov – Vílov, komunikace od hlavní klatovské silnice k Pocinovicím, úsek Domažlice – Havlovice , průtah obcí Pláně, oprava silnic Kdyně – Prapořiště, Staňkov – Bukovec a Výhledy – Chodov.