Bez rozpočtu a s trestním oznámením vstoupí do blížícího se roku 2010 město Domažlice.

„Na 105. radě města mi bylo uloženo podat trestní oznámení, a to na základě skutečnosti, že městu vznikla škoda 1,015 milionu korun. Děje se tak kvůli porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací na investiční akce, které byly ve městě provedeny v uplynulých letech,“ říká starosta Miroslav Mach s tím, že konkrétně jde o postih za nestandardní čerpání dotací při výstavbě necelé čtyřicítky bytů ve starých kasárnách.

Na schůzi zastupitelstva informoval vrcholný orgán města o této skutečnosti radní Jan Lažanský.

Zastupitelstvo se tímto problémem zabývalo již na předešlém jednání, ale trestní oznámení nabylo aktuálnosti až poté, co městu vznikla uvedená škoda.

„Město obdrželo dotaci necelých 15 milionů korun, ale nyní musí vrátit 19,6 milionu. Hodnota budovy kasáren před přestavbou činila včetně pozemku 20 milionů, k tomu je nutné připočíst vklad v hotovosti ve výši 15 milionů korun – suma sumárum se dostaneme se ´štědrostí´ města vůči nájemníkům, budoucím majitelům, na téměř 40 milionů,“ popisuje starosta Mach s tím, že nyní budou muset orgány činné v trestním řízení zjistit, kdo škodu způsobil a ponese za ni odpovědnost.

Město už muselo uhradit kvůli porušení rozpočtové kázně 1,5 milionu pro pochybení při stavbě tělocvičny Komenského 17, dále 985 tisíc za nástavbu domu s pečovatelskou službou a ještě 626,4 tisíce korun za stavbu 18 bytů ve Vrchlického ulici.

Do roku 2010 jdou Domažlice se schválenými pravidly rozpočtového provizoria.

„Správci městských organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou těch, které už byly zahájeny a vyplývají ze smluvních vztahů s třetími osobami,“ píše se v pravidlech provizoria.