Do příštího roku mohou milovníci historie vstoupit s netradičním kalendářem. Ten jim bude nejen po celý příští rok připomínat svými fotografiemi i připomenutím důležitých událostí dny, které předcházely konci války a svobodě.

A zatímco titulní fotografie je věnována důležitému vylodění spojenců v Normandii, hned stránka věnovaná únoru připomíná osvobození Domažlic.

„V kalendáři je zobrazeno a popsáno dvanáct amerických jednotek, které osvobozovaly západní Čechy v roce 1945, a to od Aše až po Český Krumlov, neboť jedna z jednotek se objevila až na Kleti. Kalendář nejen vypovídá o tom, jaká byla bojová cesta jednotek, ale je zároveň naplánován tak, aby byl použitelný nejen pro příští rok, kdy si připomeneme kulaté výročí osvobození, nýbrž i pro roky další. K tomu slouží jeho poslední strana, kde jsou v kalendáriu uvedeny měsíce a dny až do roku 2020," říká Bohuslav Balcar.

V kalendáři je každému měsíci věnován jeden list.

„Na jednotlivých listech jsou některé dny označené barevnými terčíky, ty označují nejvýznamnější události, a to nejen na západní, ale i na východní frontě a ve vojensko-politické oblasti, které se od vylodění v Normandii až do konce války staly. Samozřejmě, že jsou tam uvedena místa, která byls jednotkami v České republice osvobozena," vysvětluje Balcar s tím, že právě Domažlice osvobodila slavná 2. indiánská divize.

Jak se tento neobvyklý kalendář ´rodil´? „Byla to skutečně velice mravenčí práce, protože každá stránka sestává z velké fotografie a dvou menších, které přibližují cestu z Normandie až do Čech, a nechybí text, jenž je věnován historii jednotky. Uvádí, kdo byl její velitel, kudy vedla její bojová cesta a kolik přinesla obětí," popisuje Balcar.

Kalendář věnovaný těm, kteří v roce 1945 přinesli do naší země svobodu, je již k mání. V našem regionu si ho zájemci mohu zakoupit v Chodském knihkupectví a Reprobě v Domažlicích, dále ve Kdyni ve firmě RBprint a v knihkupectví, ještě pak také v klenečském infocentru.