Na pohled obyčejní lidé, jichž si na ulici možná nevšimnete, rozjasnili v obřadní síni domažlické radnice ponurý a deštivý úterní podvečer. Na ocenění bylo do Domažlic pozváno šestnáct dvacetinásobných a jedenadvacet čtyřicetinásobných dárců krve, spolu s nimi pak po dvou lidech, kteří krev věnovali padesátkrát a šedesátkrát.

Vrcholem slavnosti pak bylo předání Zlatého kříže III. stupně za 80 bezpříspěvkových odběrů. „Přeji vám hodně zdraví, protože přispíváte kje zdraví nás ostatních,“ uvedl na závěr svého poděkování dárcům krve místostarosta Pavel Wolf. Mimo něj promluvily k lidem, kteří ochotně darují nejcennější tekutinu, také tři ženy: Jitka Wogelová za Český červený kříž, Anna Kuželková za Klub dárců krve a Libuše Matějková za Sbor pro občanské záležitosti při MěÚ Domažlice.

Po předání medailí prof. Janského a dalších ocenění si v zasedací síni všichni připili a vychutnali občerstvení.