Myslivecké sdružení Jestřáb Tlumačov pořádalo v sobotu již čtvrtý společný hon, kterým zakončilo loveckou sezonu. Místo srazu bylo v 10 hodin u rybníka na Mísově v Tlumačově. Sešlo se zde 27 střelců, z toho 14 hostů až od Plzně, mezi nimiž byla i jedna žena, a 13 honců. Lovci byli označeni reflexními páskami a honci vestami, aby nedošlo ke zranění.

„Počasí nám přálo, ulovilo se 112 kusů bažanta obecného, 18 kačarů (kachny obecné) a 70 kachen. Raritou byl úlovek bažanta královského. Společné lovy jsou pro nás svátkem a odměnou za celoroční práci,“ uvedl hospodář sdružení Josef Šlajs. Po každé leči je provedena výlož, při které si hospodář udělá představu o množství a stavu ulovené zvěře. Hon byl ukončen ve 14 hodin, pečlivě připraveným výřadem. Úlovky, které si mohli koupit i ´civilisté´, byly rozdány mezi účastníky. Po namáhavém dni se myslivci i jejich čtyřnozí pomocníci odebrali do místní hospody, kde po malém občerstvení následoval myslivecký ´soud´. Ten bývá perličkou každého honu.

„Soudce Miroslav Kabourek byl opravdu přísný a odsouzení myslivci museli platit malé pokuty za ještě menší prohřešky, kterých se v průběhu honu dopustili,“ vysvětlil Šlajs. Post krále honu si zasloužil Tomáš Handlovský a princem se stal František Kutil. Oba byli nejlepšími střelci. Je zajímavé, že veškerou pernatou zvěř si myslivci sami chovají. Každý hon je pro myslivce nejen lovecká příležitost, ale hlavně společenská událost.