Konečný verdikt o stavbě prodejny Lidl padl minulý týden na holýšovské radnici. Konalo se tu závěrečné projednání územního a stavebního řízení a až na drobné připomínky, které byly operativně vyřešeny, nebrání nic tomu, aby stavba počátkem roku 2008 začala. „Byl vydán souhlas ve věci zjišťovacího řízení. Vydali jsme již jako stavební úřad souhlas k demolici staveb, které jsou na budoucím staveništi,“ uvedl vedoucí stavebního odboru v Holýšově Jaroslav Kubica.

Samotná stavba objektu si vyžádá i úpravy příjezdových komunikací. „Na straně budoucího staveniště se zřídí chodník směrem k nádraží. Po dohodě s městem Holýšov se tak doplní chybějící chodníkový přístup k budově nádraží Českých drah. Dále bude provedena úprava křižovatky a na hlavní komunikaci budou vytvořené odbočovací pruhy tak, aby zákazníci přijíždějící automobilem mohli pohodlně odbočit a přitom neblokovali průjezd na hlavní komunikaci. Stávající přechod, který nevyhovuje, se nahradí regulérním přechodem a také budou navíc dva ochranné ostrůvky, takže vzniknou nová místa na přecházení,“ řekl projektant Jan Naar.

Prodejnu Lidl bude zásobovat jeden kamion denně a parkoviště je navrženo přibližně pro 70 parkovacích míst včetně čtyř invalidních stání. „Na daném místě bylo provedeno měření hlučnosti a zjistilo se, že zatížení hlučností z komunikace I/26 je na hranici přípustných norem. Novým dopravním řešením se s ohledem na zlepšení průjezdných poměrů zhoršení nepředpokládá. Přesto však hygienická služba vyslovila požadavek zkušebního provozu s provedeným následným opakovaným měřením hlučnosti. Při projektovém řešení stavby byl také brán ohled na požadavky TJ Holýšov a dům manželů Štastných, bydlících vedle budoucího Lidlu. Ti budou mít z hlediska přístupu proveden lepší vjezd na pozemek,“ dodal Kubica.

Stavební úpravy přinesou problémy třem rodinám, které mají dům naproti budoucímu Lidlu. Budou mít znemožněný vjezd na svůj pozemek směrem od Plzně, protože se budou muset vytvořit nové odbočovací pruhy. „Nelíbí se mi, že budou zřízeny odbočovací pruhy, podle mě jsou zbytečné. A ostrůvky také,“ namítl na jednání pan Fichtl, kterého se opatření týká. „Dnešním trendem je zužovat pruhy a budovat ostrůvky. Je to kvůli bezpečnosti chodců. Automobily tam musí totiž zpomalit,“ vysvětlil projektant Naar. Následující den jsme dostali ze stavebního úřadu informaci, že i tento problém se ve spolupráci s dopravním inspektorátem podařilo vyřešit.

„Závěrem jednání bylo konstatováno, že nic nebrání vydání stavebního povolení a lze odhadnout, že stavba může být začátkem roku 2008 zahájena,“ uvedl Kubica.