Kromě toho, že radní s vypouštěním souhlasili, rozhodli kladně i ve věci, že by se neomezeně lovil jelen sika a další nenormovaná spárkatá zvěř.

„Vypouštění tetřeva hlušce bylo již dříve realizováno ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí,“ zmínil místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.

Co se týká neomezeného lovu jelena siky, souhlasila rada z důvodu, že se nejedná o původní druh v našich lesích. „Právě proto, že jelen sika není původní druh, tak hrozí mezidruhové křížení s jelenem evropským,“ připomněl Antoš.

Kromě jelena se v honitbách města povolil odlov další nenormované spárkaté zvěře, za kterou se považují mufloni a daňci.

Zvěř navíc ve velké míře škodí i nově vysazovaným stromům v lesích. Vzhledem ke kůrovcové kalamitě se lesy osazují mladými sazenicemi, které ale přemnožená zvěř okusuje.