Značné obavy z nich mají také lékaři a jejich názory na novou reformu jsou odlišné.

„V prvních dnech rozjezdu nás to bude zdržovat, neboť verze počítačového programu dorazila až 30. prosince. Očekáváme i nějaký ten konflikt, než bude vše zapracováno. Vše musíme řešit s úsměvem a s nadhledem. Pro své pacientky mám připravené příručky s poučením. S reformou a jejím principem souhlasím. Nadužívání lékařské péče je v Česku obrovské. Lékaře navštěvujeme třikrát častěji než v jiných zemích. Na Slovensku, kde je životní úroveň daleko nižší, se reforma dobře zaběhla a lidé ji pochopili,“ domnívá se lékař Tomáš Budka. Trochu jiný názor na věc má další z domažlických lékařů, Oldřich Tichý.

„Poplatky vybíráme, neboť nám to nařizuje zákon. Dokud tento zákon nezruší, nezbyde nám nic jiného než jej respektovat. Tvrdě však dopadne na staré lidi a rodiče dětí do pěti let. Měl by být vytvořen určitý limit pro tyto věkové skupiny. Důchodci potřebují lékaře více než například sedmnáctiletí. Jejich finanční možnosti jsou však omezené, tito lidé nemají možnost si přivydělat. Jinak také vnímá například nachlazení rodič dvouletého dítěte než patnáctiletého. U malých dětí je lepší přijít k lékaři dvakrát zbytečně, než jednou pozdě,“ říká Tichý.