Ti přehradili stávajících třináct odvodňovacích koryt, díky čemuž se do rozsáhlé olšiny začala vracet vody a neodtéká tak rychle pryč. „Mokřady patří k nejohroženějším místům v krajině. Fungují jako houba. Vodu zadrží a během období sucha ji postupně uvolňují. Dokážou tak zabránit povodním nebo zmírnit jejich dopady. Olšina u Železné zadrží vodu na ploše větší než pět hektarů, nově vzniklé tůně budou sloužit pro rozmnožování obojživelníků a dalších vodních organismů,“ vysvětlil lesník z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Miroslav Žižka.

Podle něj jsou právě podmáčené olšiny jedním z nejcennějších biotopů v chráněné krajinné oblasti Český les. „Vybudování přehrážek mělo velmi rychlý efekt. V současnosti je území zcela zamokřeno,“ doplnil Žižka. Náklady na projekt činily necelých 150 tisíc korun, přičemž peníze šly z Ministerstva životního prostředí.

Václav Sika vystavuje od čtvrtka v plzeňské Galerii Jiřího Trnky svá geometrická díla.
FOTO: Nikdy nepřerostu touhu. Galerii zaplnila geometrická díla od Václava Siky