S touto neradostnou bilancí se mohli v uplynulých dnech seznámit na svém zasedání domažličtí zastupitelé. Představil jim ji Lukáš Kavalír a zpráva vycházela z návrhů pracovních skupin a řídícího výboru Komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku.

„Máme vytýčené společné cíle, dále vizi, jak se postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením. Další plán se týká dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením, lidí ohrožených ztrátou přístřeší a dlouhodobou nezaměstnaností,“ uvedl Kavalír s tím, že v komunitním plánování nesmí chybět vize komplexní sociální péče o osoby ohrožené drogovou závislostí a jejich rodiny.

Kromě pojmenování věcí, které chybějí, se při komunitním plánování zhodnotilo i to, co se naopak daří. „Mezi silné stránky našeho regionu patří to, že se daří s pomocí dobrovolníků ze Střední zdravotnické školy v Domažlicích, Poradny pro občany spadající pod Diecézní charitu Plzeň, Centra pro zdravotně postižené Domažlice a dalších institucí, včetně penzionů pro seniory, pomáhat skupinám lidí, kteří sociální pomoc potřebují,“ zaznělo při prezentaci SWOT analýzy, která je základní oporou strategické části komunitního plánování.