Nejen studené zimní období a dlouhé večery, ale hlavně nemožnost koupit si ve městě knihu zvýšila Městské knihovně v Holýšově počet návštěvníků. ,,V chladnějším období určitě lidé více čtou, jsou to převážně starší čtenáři. Také se všude zdražily knihy a lidé využili více možnost půjčování knih. Uvědomili si, že je to pro ně výhodnější. Denně navštíví knihovnu třicet až pětačtyřicet lidí,“ uvedla vedoucí knihovny Jana Malíková. ,,Čtenáři mají možnost zhlédnout výběr knih na internetových stránkách knihovny, kde máme on–line katalog Clavius. Zde se mohou zájemci podívat, co nabízíme. Pokud knížku nemáme u nás, tak si ji můžeme vypůjčit z jiné knihovny díky takzvané meziknihovní výpůjční službě,“ dodala Malíková.

,,Do knihovny chodím ráda, protože mě čtení baví. Půjčuji si knížky každý týden a jsem spokojená,“ prozradila mladá čtenářka Renata Marenčáková. Knihovna nabízí absenční a prezenční půjčování knih a časopisů, rezervace knih, meziknihovní výpůjční službu nebo veřejný internet. Mimo jiné knihovna odebírá 30 titulů časopisů různého žánru, například o bydlení, ručních pracích, zahrádkaření, společenské časopisy.

Pro dětské čtenáře jsou určeny časopisy Sluníčko, Mateřídouška nebo Dívka. Knihovna odebírá také deníky - Domažlický deník, Mladou frontu Dnes a týdeník Domažlicko. A jaké knížky si lidé nejvíce půjčují? ,,Hodně si čtenáři rezervují novinky, starší lidé spíše romány, muži pak detektivky a knížky o druhé světové válce. Ti mladší čtou nejvíce dívčí romány a nyní se hodně půjčuje Harry Potter,“ shrnula nejoblíbenější výpůjčky Malíková. Kromě knihovnické služby toto zařízení poskytuje informační službu týkající se Holýšova a okolí. V knihovně jsou také k dispozici pohlednice města, turistické známky, odznaky a mapy.