Brigádníci uklidili prostor u obecního úřadu, vyklidili i půdní prostory, sklep a dvorek před plánovanou rekonstrukcí a zateplením budovy.

V rámci přípravy turistické sezony vypleli záhonky u minimuzea vah a u dětského hřiště.

U rybníka byla prořezána stará vrba, stejně tak okrasné dřeviny byly prořezány a vyčištěny od suchých a polámaných větví. Pracanti zametli ulici, uklidili okolí kapličky sv. Václava a autobusových zastávek. Most byl vyčištěn od nánosů bahna a prachu.

„Obecní úřad v Křenovech děkuje všem, kteří přišli a přiložili ruku k dílu. Velice si vážíme vašeho času, který jste si vyčlenili pro svoji obec, protože jí chcete mít čistou a krásnou.," poznamenala místostarostka obce Lenka Volkmannová.