V obci s 530 obyvateli čítá dobrovolný sbor 74 členů a na první pohled je v pocinovicích dobrovolných hasičů dost. „Ne všichni se ale aktivně zúčastňují činnosti,“ uvedl ve své své zprávě starosta sboru Dušan Očenáš o sobotní výroční valné hromadě v salonku pocinovického kulturního domu, kde hasiči probrali činnost minulého roku a radili se, jak dál.

Aktivní jádro hasičů tvoří čtrnáctičlenný výkonný výboru. Sedm jeho členů je navíc v zastupitelstvu obce. Výbor zajišťuje kulturní činnost, pravidelný sběr železného šrotu, čištění koupaliště i pomoc občanům při vybírání septiků, čištění studní, kanalizací a komunikací. Zásahová jednotka aktivně spolupracuje při námětových cvičeních se sbory okolních obcí a podílela se likvidaci polomů na trati Klatovy–Domažlice po loňském orkánu Kyrill. Nemalou pozornost věnují Pocinovičtí školením - 15 členů okrsku získalo odznak odbornosti Referent prevence, další se zúčastnili školení řidičů skupiny „C“ s používáním majáku.

Pokud jde o prevenci, patrně největší akcí bylo námětové cvičení spojené s evakuací žáků Základní školy v Pocinovicích. Proběhlo se vším všudy, včetně umělého kouře ve třídě. Jako každý rok zorganizovali Pocinovičtí již tradiční velitelský den v Orlovici pro hasičské sbory svého okrsku i sousedního klatovského. Pro školní mládež byl určen Den otevřených dveří zbrojnice, kde hasiči také uspořádali svatbu člena Václava Ponocného ml. (profesionálního hasiče HZS Domažlice) a slečny Jolany Rykalové. Na valné hromadě zazněla i slova kritická. Václav Ponocný st. upozornil na malou účast valné hromady, starosta sboru pak konstatoval, že za celý rok se nepodařilo najít člena na funkci pokladníka, kterou proto dočasně vykonává sám.

Hlavní připomínka se týkala generační obměny. „Znám činnost pocinovských dobrovolných hasičů z doby, kdy jsem s nimi závodil v požárním sportu. A byli jsme úspěšní. Dnes ještě fungujete díky zázemí, které se tady vybudovalo v devadesátých letech, ale v dalších letech může vzniknout problém, protože budou chybět mladí,“ řekl při svém vystoupení host valné hromady, velitel stanice HZS Domažlice Jaroslav Hrdlička. „Víme o tom,“ reagoval Václav Ponocný. „Chystáme z toho důvodu obnovení činnosti kroužku mladých hasičů. Já jen doufám, že mne v této snaze podpoří i další členové nejen výboru, ale i sboru.“ Posledním aktem valné hromady bylo před večeří schválení usnesení, v němž si členové odhlasovali zvýšení členských příspěvků z 50 na 100 korun ročně.