„Ve třídě budu mít kamaráda Kubu, kterého znám už ze školky," vyprávěl před osmou hodinou na nádvoří základní školy v Komenského ulici Matěj Hoffmann. Po chvilce zamířil k paní učitelce Marcele Šandové, která v ruce držela cedulku s nápisem 1. D. Nad ním byl obrázek sovy, který bude prvňáčky z této třídy doprovázet po celý rok. Sova bude pro ně poznávacím znamením v labyrintu školních šaten, označuje i vstupní dveře do třídy a její velký obrázek je dominantou i jedné ze třídních zdí.

„Těším se na počítání a tělocvik," stihl nám ještě říct Matěj, který si na zádech poprvé naostro vyzkoušel novou aktovku.

„ Jsem naměkko. Před 28 lety jsme sem poprvé přivedli dceru a dneska jsme doprovodili vnoučka. Prožívám to hodně silně, když ho pozoruji, jak je to pro něj všechno nové, jak se těší, co se dozví," uvedla Anna Valentová.

„Do naší školy v novém školním roce nastupuje 917 žáků, z nich 116 prvňáčků. Otevíráme letos pět prvních tříd. Z kapacitních důvodů jsme čtyři druhé třídy sloučili do tří třetích. Vždy se snažíme, aby v prvních dvou letech docházky byly třídní kolektivy méně početné," konstatoval ředitel ZŠ Komenského Ivan Rybár.

Do této školy letos nastoupilo i 24 žáků z jiných škol.

„Novinkou pro letošní školní rok je otevření sedmého oddělení školní družiny, která tak pojme 210 dětí, což už téměř uspokojí poptávku od rodičů. Zbylo nám ale ještě několik neuspokojených žadatelů," dodal Rybár