Děje se tak na základě smlouvy o zajištění praktické výuky, kterou uzavřely loni na podzim Plzeňský kraj a nemocnice s Odbornou školou ošetřovatelství v Bad Kötztingu (Berufsfachschule für Pflege Bad Kötzting) a zemským okresem Cham (Landkreis Cham). Na praxi do Domažlic letos přijede pět studentek, v příštích letech jich bude více a možná i v jiných oborech.

Nyní nastoupila do nemocnice první studentka Justyna Vörösova. Dva týdny bude vykonávat praxi na dětském oddělení, kde se pod dohledem zkušené české sestry učí například měřit dětským pacientům vitální funkce nebo podávat injekce či léky. Jde o dívky nebo ženy, které už v Německu vykonávají práci ošetřovatelky, ať už v nemocnicích nebo v domovech pro seniory. „Mají základní zdravotnické vzdělání, ale ve škole v Kötztingu si dalším tříletým studiem zvyšují kvalifikaci na úroveň, jako je u nás praktická sestra. A k tomu potřebují výkon praxe na různých pracovištích,“ popsala hlavní sestra Domažlické nemocnice Jana Boučková.

Zábavně-vzdělávací akce Medvídek Domažlické nemocnice.
Medvídek učí děti jednání v krizových situacích, poznávají i prostředí nemocnice

Ve většině oborů vykonávají praxi přímo v Chamu nebo v jeho okolí. Tamní nemocnice ale nemá dětské oddělení. Pediatrickou praxi proto absolvují v Domažlicích, kde mají i pro tento obor vzdělávací akreditaci. „Sami jim dokážeme zajistit praxi v intenzivní péči, na chirurgii, v oboru vnitřní lékařství nebo následné péči, ale nejbližší pediatrické oddělení je v Regensburgu nebo Lansdshutu, což je daleko. Proto jsme loni oslovili naše sousedy – Plzeňský kraj a Domažlickou nemocnici, kde je péče o dětské pacienty na velmi dobré úrovni,“ řekl Winfried Ellwanger, který je vedoucím odborného vzdělávání Vysoké školy kraje Cham (Volkshochshule im Landkreis Cham), pod niž škola v Kötzingu spadá.

Do ročníku chodí 25 studentek, které musí během tří let absolvovat všechny typy praxí. „Protože naše spolupráce s Domažlickou nemocnicí teprve začíná, vybralo si letos pediatrii zatím pět z nich. Předpokládám, že na základě ohlasů a zkušeností se jich za rok přihlásí mnohem více. Zatím tomu vše nasvědčuje. Justyna je po prvním týdnu velmi spokojená. Naší snahou je, aby zde praxi vykonaly všechny studentky, a nevylučuji, že do budoucna spolupráci rozšíříme i do dalších oborů. V Chamu například zvažujeme navýšit vzdělávání v oboru fyzioterapie, takže se nabízí tato možnost,“ dodal Ellwanger.

Poklidnou protestní jízdou zemědělských strojů vyslali politikům a EU jasný signál o své nespokojenosti zemědělci z Domažlicka a Tachovska.
Už toho máme dost, řekli zemědělci na Domažlicku a vyrazili protestovat

Současná smlouva zatím umožňuje, aby v nemocnici vykonávalo praxi v každém akademickém roce až 30 studentů z Německa, nejvýše po pěti najednou. „Tím, že se jich v tom letošním, zahajovacím roce přihlásilo pět, tak je pro obě strany výhodnější nabídnout individuální praxi. Proto k nám budou chodit postupně po jedné. K dispozici budou mít mentorku, která jim nejen ukáže všechny potřebné činnosti, ale zároveň se s nimi dorozumí německy, a naopak je bude učit české výrazy,“ doplnila Boučková.

První studentka si praxi zatím chválí. „Jsem tu velmi spokojená. Je tu hezké prostředí a kolektiv mě přijal vlídně a baví mě práce s malými dětmi. Nástavbové vzdělání si dělám proto, že jsem chtěla pracovat jako sestra v intenzivní péči. Teď ale vidím, že by mi nevadilo pracovat ani s dětmi,“ uvedla studentka, která se snaží s pacienty i komunikovat. „Jsem rodilá Polka, takže česky trochu rozumím a maminky dětí rozumí i trochu mně.“

Policisté společně s probační a mediační službou uctili ve čtvrtek před služebnami na Domažlicku oběti trestných činů.
Policisté na Domažlicku uctili oběti trestných činů minutou ticha

Jde sice primárně o spolupráci školy a nemocnice, ale význam je širší. „Domažlická nemocnice patří nejen v Plzeňském kraji k zařízením, která jsou nejblíže k německé hranici, a lze očekávat, že stejně jako se rozvíjí přeshraniční turistika nebo se propojuje kultura či pracovní trh, bude se postupně propojovat i poskytování zdravotní péče. Toto je jeden z kroků, jak jít integraci naproti,“ řekl při podzimním podpisu smlouvy hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, podle něhož může Domažlická nemocnice časem poskytovat péči i německým občanům nebo komerčně nabízet například operační sály německým lékařům.

Domažlická nemocnice je jedna z mála českých nemocnic, která má mezinárodní certifikát kvality ISO 9001:2015 a vůbec první, která si v roce 2019 nechala zhotovit audit k akreditaci pro celou nemocnici u prestižní auditorské společnosti TÜV SÜD z Německa.