Přes tisíc lidí nemá v rámci obce s rozšířenou působností, města Domažlice, platné doklady. Zákonnou výměnu dokladů si do 31. 12. 2007 nevyřídilo 75 občanů (občanské průkazy) a 1 260 řidičů (řidičské průkazy). Ani v prvních dnech roku se situace příliš nezměnila. „O občanské průkazy, jejichž platnost skončila poslední den uplynulého roku, si u nás nezažádalo 75 lidí.

K dnešnímu dni, pátku 11. ledna, se počet lidí, kteří nemají platný průkaz totožnosti, snížil pouze o pět,“ sdělila nám aktuální stav vedoucí správního odboru Městského úřadu v Domažlicích Marie Buršíková. Z její výpovědi vyplývá, že 70 občanů Domažlicka se nyní, v lednu, prokazuje neplatným dokladem.

„Vzhledem k tomu, že občané byli dostatečně informováni o výměně jednotlivých typů občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, která probíhá v souladu s Nařízením vlády České republiky, Městský úřad Domažlice bude porušení této povinnosti řešit jako přestupek. Povinností občana je do patnácti pracovních dnů, kdy došlo ke skončení platnosti dokladu, požádat o vydání nového,“ dodala Buršíková s tím, že pracovnice správního odboru budou jednotlivé případy posuzovat individuálně. Daleko horší situace je v oblasti výměny řidičských průkazů. „K 1. lednu bylo 1 490 řidičů, kteří si průkazy u nás nevyměnili. Ve věkové skupině do 50 let to bylo 316 lidí, mezi řidiči ve věku 50 až 60 roků dalších 342 osob. Celkem 328 řidičů, kteří o výměnu nebo zrušení řidičského průkazu nepožádali, je ve věku 60 až 70 let, starších sedmdesáti let máme v evidenci 504,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Domažlicích Jan Koš s tím, že v počtech je zahrnuto 230 osob, které si nevyzvedly již vyrobený doklad. Mezi 1. a 11. lednem si přišlo na odbor dopravy vyzvednout 73 řidičů vyrobený řidičský průkaz, odbor také přijal 12 nových žádostí o výměnu starého.

„Tři řidiči z uvedených dvanácti podali žádost o vydání dokladu ve zkrácené lhůtě. Zatímco do konce roku byla výměna bezplatná, nyní zaplatí řidič za výměnu trvající 15 až 20 pracovních dní 50 korun. Pokud chce využít možnosti zkrácené lhůty, zajistíme mu řidičský průkaz do pěti pracovních dní, avšak výměna ho přijde na 500 korun,“ řekl nám vedoucí Koš a dodal, že při této opožděné výměně nemůže odbor dopravy vydat řidiči na dobu do vystavení nového průkazu potvrzení. Z toho vyplývá, že dotyční by neměli až do obdržení nového ´řidičáku´ sedat za volant. Staré průkazy jsou neplatné, kdo přesto řídí, dopouští se přestupku.