Možnosti bezplatně se přihlásit do Městské knihovny v Horšovském Týně využilo během Týdne knihoven deset nových čtenářů. „Přihlásilo se pět dospělých a pět dětí,“ sdělila vedoucí knihovny Miloslava Baxová s tím, že Týden knihoven skýtal i další možnosti.

„Proběhl malý kurz práce na počítači a seznámení s internetem, kterého se zúčastnili tři zájemci. V anketě se s námi o zážitky z četby podělilo téměř třicet čtenářů a v provázkiádě 462 čenářů vyjádřilo navázáním provázku svůj souhlas s tím, že se knihovna podílí na vzdělávání občanů a kulturním životě ve městě.“ Týden knihoven a společné čtení zahájil starosta Horšovského Týna Josef Holeček. „Letos si připomínáme 130. výročí narození básníka Fráni Šrámka, a tak začal Týden knihoven jeho básní Čtrnáctiletý,“ uvedla Baxová a dodala, že společné čtení pak patřilo knize Dagmar Lhotové Světlíčka a Tmáni.

„Četly ji děti ze čtvrtých a pátých tříd základní školy,“ řekla. V horšovskotýnské knihovně se ale pobavili ti, které ještě číst neumějí. „Úterní dopoledne bylo rezervováno pro maminky či tatínky s dětmi, setkání jsme si zopakovali a chystáme podobné ještě na středu 31. října. Od 10 hodin mohou přijít rodiče, kteří mají holčičku nebo chlapečka starší dvou let,“ pozvala budoucí čtenáře Baxová a dodala, že do konce října také v knihovně shromažďují práce do soutěže „Moje zájmy, záliby a koníčky“.

Všechny příspěvky pak budou k vidění na výstavě při vernisáži Literárního shrabování 2007, která se uskuteční 20. listopadu v Městském kulturním zařízení v H. Týně.