Předčítání by mělo být pravidelnou aktivitou v rodinách, protože je velmi důležité pro rozvoj vyjadřování. Nejen tuto důležitou informaci sdělil rodičům malých čtenářů psycholog Václav Mertin. Pracovníka katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pozvala Městská knihovna H. Týn v úterý na besedu s rodiči dětí předškolního i školního věku.

„Rodiče se mylně domnívají, že číst děti naučí škola a oni pro to nemusí nic dělat. Výuka čtení ale musí stát na pevných základech a ty se vytvářejí v rodině ještě před vstupem do první třídy. Předčítání je přitom velmi účinnou aktivitou podporující motivaci žáků pro čtení a jejich rozvoj čtenářství,“ uvedla vedoucí knihovny Miloslava Baxová a podělila se o další poznatky z besedy s odborníkem. „Posluchači se mohli dozvědět také to, že se s výukou čtení začíná ihned po narození dítěte a rozvoj čtenářských dovedností je výrazně ovlivněn podnětností rodinného prostředí,“ dplnila.

Bohužel rodiče o přednášku na téma „Dětské čtenářství a jeho význam pro další vzdělávání“ velký zájem neprojevili. „Je to velká škoda. Rodiče by to zajímat mělo. Vždyť umět číst, rozumět přečtenému textu a kriticky zhodnotit jeho obsah je základem pro další vzdělávání,“ uzavřela.