Stav zhoršil i požár, který se zde stal před třemi lety. Teď místo čeká revitalizace a obnova se zaměřením na vznik veřejného prostoru. Ten bude naplňovat potřeby obce. K tomu řekl několik slov starosta Bělé Libor Picka.

„Nejde jen o tvrz, ale celý areál a přilehlé pozemky, které město loni na podzim odkoupilo. Jejich využití se připravuje a k tomu jsme zvolili dvě cesty.“

Tou první je práce architekta a pověřených pracovníků, kteří vše zaměřili a dali místu určitou podobu. Jejich zpracování je občanům k dispozici na informačních tabulích i webových stránkách města. Právě občané tvoří druhou cestu. „Zřídili jsme vlastní webovou stránku, kam mohou občané napsat své nápady a připomínky. Stejně tak mohou využít písemnou a ústní formu. Chceme tak postihnout to, co opomenul architekt či město při zadání záměru,“ pokračoval Picka.

Jelikož jde o historický objekt, bude tvrz využita v souladu s památkovým určením. „Zachované historické prvky se zachovají i nadále. Jen využití bude nové,“ řekl Picka s tím, že objekt stodoly bude zaměřen na společenský život a akce obce. „Bude to zastřešený prostor, který lze přirovnat ke stanu a který lze využít i v zimě například pro vánoční trhy. Z akcí se zde budou moct pořádat oslavy osvobození, pouť.“ Část areálu se věnuje i parkování, což by mohlo pomoci i obyvatelům ze sídliště. Jelikož je obnova tvrze velké sousto i po finanční stránce a investice bude v řádech desítek milionů, plánuje se etapová realizace i investice. Hlavní je mít jasný záměr a vědět, co v jaké části bude. K tomu mohou mít občané připomínky až do 30. dubna. Na závěr Libor Picka dodal, že letos je snaha zajistit areálů a tvrz tak, aby se daný stav již nezhoršoval.

Milan Pinker z Holýšova soutěžil na celostátní soutěži oboru agropodnikání.
Milan Pinker uspěl v celostátní soutěži