Sběrem starého papíru a pomerančové kůry získávají školáci peníze na pomoc africkým dětem. „Tento projekt se zaměřuje na pomoc dětem, které žijí v podmínkách úplné chudoby. Jeho cílem je zajištění vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou,“ vysvětluje učitelka Monika Lerchová. Dítě nadále žije se svojí rodinou v Africe, ale adoptivní ´rodič´ z Evropy, což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, organizace nebo firma, mu hradí školné, všechny učební pomůcky a školní uniformu. Posíláním finanční částky na tyto výdaje tak dítěti tak pomohou dosáhnout alespoň minima materiálních podmínek nutných k důstojnému životu. „Peníze neposílá škola rodině dítěte, ale přímo na účet školy, případně organizátorům v místě. ´Adoptivní rodina´ , což je například škola, je pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, vyměňují si aktuální fotografie, dopisují si, posílají dítěti dárek a v případě zájmu mohou děti navštívit,“ pokračuje učitelka. V Keni jsou celkové životní náklady vyšší než v Guineji či v Beninu, proto jsou částky potřebné na školné odlišné. Měsíční příspěvek pro dítě v Keni je 600 korun v Guineji 460 korun a v Beninu 500 korun. „Minimální období, na které je dítě možno adoptovat, je vždy 12 měsíců. Lidé, kteří adoptují dítko v programu Adopce afrických dětí, se adopcí stávají součástí této mezinárodní sítě solidarity, členem Humanistického hnutí a jsou pravidelně informováni o probíhajících i nově chystaných projektech a akcích. Částka určená na organizační zajištění a rozvoj projektů Humanistického hnutí nepřesahuje 25 procent z výše daru,“ pokračuje. V rámci Kampaně lidské podpory jsou organizovány i další projekty, např. řemeslnické kurzy, hygienická osvěta a prevence nemocí, kurzy počítačové gramotnosti, úklid čtvrtí a sběr odpadků, péče o ´děti ulice´ a další projekty. „V měsíci dubnu proběhl na naší škole sběr starého papíru, jehož výtěžek je určen na adopce, které naše škola má,“ říká Lerchová. „Celkem se nasbíralo 16 325 kilo papíru, za který jsme utržili 20 112 korun. Z toho 7 200 korun dostane Samantha Okotz Keni, která byla adoptována v dubnu 2005. Dnes navštěvuje školu New Dawn Community School a letos jí bude 12 let. 5520 korun odeslala škola Issagovi Diallo do Guiney, který byl adoptován v únoru 2005 a dnes navštěvuje školu E.P.P. Bela Lekkol, letos mu bude 20 let,“ vypočítává učitelka. Kromě dětí mají školáci adoptovaného od roku 2005 klokana rudokrkého v Zoologické zahradě v Plzni, kterému zaslali 3 000 korun. „Když jsme všechny částky sečetli, zbylo nám ještě 4 392 korun. Protože výtěžek našeho sběru má někomu pomoci, rozhodli jsme se , že zbytek peněz dáme mentálně postiženým dětem do Speciální školy v Merklíně,“ dodává Lerchová s tím, že peníze dětem předali na benefičním koncertě v Holýšově. Za sběr pomerančové kůry utržili 5 477 korun. Z této částky škola 2 738 korun poslala dětem do Dětského domova ve Staňkově a 2 739 korun do psího útulku v Plzni na Valše.