Na městském stadionu a jeho okolí se věnovali mnoha disciplínám – například hodu granátem, skoku do dálky a běhu.

Naúterý je Sportovní den naplánován pro žáky druhého stupně. Ti si kromě jiného zahrají beachvolejbal a pokusí se zdolat horolezeckou stěnu.
Mladší žáci sev úterýdopoledne loučí se školním rokem komponovaným pořadem v kině Čakan.
Páťáky až deváťáky loučení čekáve středuve velkém sále městského kulturního střediska.