Ke kapli sv. Václava na Brůdku se váže pověst. Původní kostelík prý byl založen roku 1040 na památku vítězství knížete Břetislava I. nad císařem Jindřichem III. Tato doměnka ovšem nebyla potvrzena. Je to však nejstarší svatováclavský kostel u nás.

Dnes ve 14.30 hodin bude v kapli sloužena P. Suchánkem z Mrákova poutní mše svatá.