O desetinu mléka méně oproti běžným dodávkám dnes obdrží od zemědělských družstev a společností i samostatně hospodařících rolníků zpracovatelé mléka.
„Dnes o 10. hodině se sešla představenstva Okresní agrární komory (OAK) a Svazu zemědělců v Domažlicích. Po poměrně bouřlivém jednání jsme přijali společné prohlášení. Jako projev solidarity omezíme v sobotu dodávky o 10 %,“ řekl nám včera v poledne ředitel OAK v Domažlicích Miloš Šnajdr.


Již měl pro nás zprávu, že k projevu solidarity s německými zemědělci, jímž má být sobotní snížení dodávek mléka zpracovatelům, se okamžitě připojily Zemědělská společnost Brnířov, Meclovská zemědělská akciová společnost, Agro Staňkov, Zemědělská akciová společnost Koloveč a z větších soukromě hospodařících rolníků Antonín Echtner ze Semněvic.


Zajímalo nás, jak se k protestu staví další družstvo.
„Od nás dáváme mléko do kralovické mlékárny, část ho z ní putuje i do Chamu. Cena mléka letí dolů jako blázen. K protestům zemědělců v Německu se proto připojíme,“ uvedl Deníku předseda Zemědělského obchodního družstva Mrákov Josef Forst s tím, že neprodané mléko se v družstvu rozhodně vylévat do kanálů nebude, ale použijí je ke krmení.


„My zítra zkrátíme dodávky mléka klatovské mlékárně o deset procent. Výkupní cena mléka je moc nízká a stále jde dolů. I proto se dnes sešla mimořádná schůze Okresní agrární komory a zemědělského svazu v Domažlicích,“ prohlásil mluvčí a hlavní zootechnik Meclovské zemědělské, a. s., Václav Kocour.

Bavorští zemědělci dostávali v dubnu za litr mléka 37 eurocentů, v květnu už jim mlékárna snížila výkupní cenu a ta se pohybovala mezi 0,34 a 0,35 €.
„Potřebujeme minimálně 43 eurocentů za litr mléka. To je základ, pod který nemůžeme jít,“ řekl nám při všerubské blokádě jejich mluvčí Hans Nagl.


Podobný pokles výkupní ceny bylo možné pozorovat také u nás.
„Výrobní náklady na litr mléka se u nás pohybují ve výši zhruba devět korun a dvacet haléřů. Pokud by byla nová výkupní cena stanovena na deset korun, dalo by se hospodařit. Výkupní cenu, která nepoklesne pod deset korun, už vidíme jako schůdnou,“ říká předseda OAK Domažlice Miloš Šnajdr.
V dubnu zemědělci našeho regionu dostávali za litr mléka devět korun, v květnu už jen 8,50. Při vzrůstajících nákladech je tato cena neakceptovatelná.


Došlo vůbec k nějakému posunu? „Od našich německých sousedů už mám dobré zprávy, že jim obchodní řetězec Lidl nabídl výkupní cenu 0,40 euro a další, Rewe, má snahu s nimi vstoupit v jednání,“ uvedl předseda Okresní agrární komory Domažlice. Situaci na trhu s mlékem budeme nadále sledovat.

Ze společného prohlášení OAK a SZ

1. Souhlasíme s požadavky německých farmářů a plně se s nimi
ztotožňujeme.
2. Podporujeme výzvu Agrární komory ČR ke zvýšení spotřeby mléka.
3. OAK a SZ Domažlice se připojují k protestům projevem solidarity.
V sobotu 7. června snížíme dodávky mléka zpracovatelům o 10 %.
4. Podpoříme tlak na obchodní řetězce, které mají rozhodující podíl
na poklesu ceny mléka.