Dvanáct studentů Gymnázia J.Š.Baara se zapojilo do týdenního německo – českého projektu věnovaného dalšímu rozšiřování Evropské unie.
Týdenní akce se uskutečnila v severobavorském městečku Weidenberg a partnery Domažličanů byli žáci Gymnázia Otto Hahna v Marktredwit– zu. Ihned po zahájení projektu studenti představili svá města i školy a poté vyslechli dvě přednášky německých lektorů věnované problematice EU.

Vlastní projekt pak byl simulací práce orgánů Evropské unie projednávajících žádosti tří států usilujících o přijetí – Chorvatska, Turecka a Ukrajiny. Každý z těchto států reprezentoval jeden český a jeden bavorský student. Smíšené složení měly rovněž skupiny představující členy Rady Evropy, Evropské komise a Evropského parlamentu i čtveřice plnící roli novinářů monitorujících veškerá jednání. Ta se samozřejmě odehrávala v německém jazyce. V němčině byly také všechny písemné podklady, které studenti pro plnění svých rolí obdrželi.

V průběhu projektu představitelé kandidátských zemí vysvětlili důvody, proč usilují o přijetí, zodpověděli dotazy a pak následovalo posuzování jejich žádostí o přijetí do EU. Výsledkem projektu byly návrhy smluv o zahájení přístupových jednání i s přesně zformulovanými podmínkami a termíny jejich plnění.

„Byla to dobrá zkušenost. Dozvěděli jsme se spoustu informací a poznali jsme, jak pracují instituce EU, o čem rozhodují a jakou mají funkci. Projekt byl pro každého výborný i kvůli jazyku, protože jsme měli stálou možnost mluvit německy a navazovat nové kontakty,“ zhodnotil projekt domažlický gymnazista Hong Long Wessnitzer, jemuž připadla náročná úloha jednoho ze zástupců Turecka.

Lucie Pávková, která plnila roli představitelky Chorvatska, potvrdila, že týden strávený ve Weidenbergu byl náročný, ale přínosný: “Bylo výhodou, když jsme měli už určité znalosti politické situace. Němečtí studenti se ale bránili mluvit jinak než ve své mateřštině. Pokud jsem kandidátskou zemi představila v angličtině, chtěli reagovat jen německy.“