Energetický audit obecního objektu v Dílích, kde je sídlo obecního úřadu a restaurace Tyrolka, nedopadl právě nejlépe. Budova tehdejšího místního národního výboru byla dokončena v roce 1971, a i když doznala jistých změn, nevyšel audit optimálně.

„Objednali jsme si energetické audity, abychom věděli, jak na tom jsou tepelnými vlastnostmi naše obecní budovy. Z výsledků auditu je zřejmé, že budova obecního úřadu je hodně energeticky náročná, mimochodem podobně je na tom i další náš objekt – obecní sál. V současnosti je zateplován s významnou dotační pomocí obecní úřad, na zateplení sálu už také máme schválenou dotaci," prozradil starosta Vlastimil Anderle.

Energetický štítek budovy obecního úřadu nepatřil k optimálním, přestože tam byla v v posledních letech vyměněna původní okna za nová, moderní.

„Okna se měnila pouze v přízemí, nyní jsme museli vyměnit veškerá okna a dveře také v suterénu," podotkl.

Zateplování objektu by mělo trvat necelé tři měsíce.

„Smlouvu kvůli dotaci jsme podepsali v srpnu a 31. října musí být hotovo. Hodnota díla je zhruba 600 000 korun, podrobnosti vám sdělí pracovnice obecního úřadu, neboť nemám k dokumentům přístup, jsem nyní na dovolené," odkázal nás na svoji ´pravou ruku´ starosta Anderle a dodal, že proto tuto investiční akci ´rozjížděl´ místostarosta Miroslav Rýdl.

Vzhledem k již zmíněné dotační podpoře nebude zateplení objektu úřadu pro Dílské velkým zásahem do obecní kasy.

„Cena díla byla stanovena na 594 056 korun. Z této sumy činí dotace od Fondu soudržnosti EU 353 026 korun, přispěl i Státní fond životního prostředí České republiky, a to částkou 20 766 korun. Zbytek obec Díly uhradí z vlastních zdrojů," sdělila nám podrobnosti Květuše Konopíková.

Kdy Dílští předpokládají, že vylepší energetické parametry obecního sálu?

„Dokončili jsme rekonstrukci některých komunikací a nyní ještě kopeme kanalizaci, proto předpokládám, že do zateplení sálu se pustíme příští rok," odpověděl na závěr Anderle. Vyhlídka bude podle předpokladu přístupná koncem září.