Čtyři a půl milionu korun je suma, která figuruje v letošním rozpočtu vísky s čtyřmi stovkami trvale žijících obyvatel.

„Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, v příjmech i výdajích s částkou 4 520 000 korun. V obci máme stále rozkopáno, takže se budou dodělávat kanalizační přípojky a pak se musí také obnovit asfalty na silnicích," říká k nejvyšším výdajům rozpočtu starosta Dílů Vlastimil Anderle.

Na dokončení kanalizace vyčlenili Dílští 650 tisíc korun, na komunikace pak dokonce 1,1 milionu korun. Opraví silnice v obci na úkor něčeho jiného?

„Opravy komunikací musíme hradit sami, proto je na ně v rozpočtu tak velká částka. Samozřejmě pokud by byla vyhlášena nějaká dotace, budeme se ji snažit využít," říká starosta a dodává: „Na dosud vystavěnou část kanalizace jsme obdrželi dotaci sedm milionů korun a vše muselo být do konce loňského roku uzavřené a vyúčtované, takže z úpravy silnic sešlo."

Kanalizace zůstává i pro letošek prioritou dílského zastupitelstva. To muselo při sestavování a schvalování rozpočtu myslet na zabezpečení chodu obce, a proto kromě zmíněných částek zapracovalo do rozpočtu další.

„Na provoz veřejné dopravy je to 20 000 korun, na veřejné osvětlení 60 000 korun a na zajištění pitné vody pro obyvatele 50 000 korun. Na sběr a svoz komunálního odpadu počítáme s dvěma sty tisíci korunami a dalších 20 tisíc na svoz nebezpečného odpadu. Kromě toho jsme do rozpočtu dali částku 60 000 korun, která je určena na svoz a sběr odpadu tříděného," podotýká Anderle.

Pro dílské hasiče, kteří patří spolu se sokoly k hybným pákám obce, určili Dílští v rozpočtu částku 70 000 korun, pro TJ Sokol pak 40 000 korun.

Vzhledem k tomu, že obec musí ještě splácet úvěr, který má na čistírnu odpadních vod a dále i na vůz Dacia, jejž loni zakoupila a používá ho například také k rozvážení obědů seniorům, potřebovala do výdajů rozpočtu zapracovat částku ve výši 176 400 korun.

Po sumarizaci nezbytných výdajů a jejich porovnání s příjmy pak museli Dílští uvolnit do letošního rozpočtu 720 tisíc korun z našetřených prostředků, aby se jeho výdajová i příjmová část shodovaly a rozpočet byl vyrovnaný.

Loňskozu ´nejviditelnější´ dílskou akcí bylo například zřízení vyhlídky. Pohledy z ní najdete ve fotogalerii.