Nejen rekapitulace práce a akcí minulého roku, ale také volba nového výboru Sboru dobrovolných hasičů Díly, včetně volby nového starosty, byla na programu Výroční valné hromady dílských hasičů. Tu hostil společenský sál Obecního úřadu Díly.

„Současný předseda sboru Jan Volfík pracuje v Německu a často je celý týden pryč. Proto požádal o zproštění z funkce,“ vysvětluje změnu v čele sboru jednatel Miloslav Mazanec s tím, že kvůli popsané skutečnosti byla poslední dobou veškerá tíha na veliteli Petru Ježo.

V úvodu Výroční valné hromady se probírala práce a úspěchy hasičů v soutěžích v roce 2009. Dílští se s klidem mohou do minulosti obracet, neboť malém vesnickému sboru se podařilo sestavit hned několik družstev, včetně dvou mužských, stejného počtu ženských a veteránského.

Dílští hasiči jsou velkými tahouny dění v obci, zlatou tečku za vším loňským udělaly ženy, které ve spolupráci s fotografem Petrem Konšelem, který sboru mimochodem dělá i internetové stránky, nafotily kalendář. Ten ´pokřtil´ poslední den loňského roku starosta obce Vlastimil Anderle a jeho tvůrce.

V Dílích se však jen nechválilo.

„Nelíbilo se nám, že nás pozvali loni na soutěž do Mnichova, ale mohly se jí zúčastnit jen tři týmy – prý všude všechno vyhráváme,“ snesla se o valné hromadě kritika na spřátelený sbor.

Na velkém plátně si dílští hasiči během valné hromady připomněli ty veselejší události sboru.

Zprávy o činnosti podali jak zástupci mužských, tak i ženských družstev a nejmladších hasičů.

Ve volbách pak prošli všichni navržení kandidáti, takže nově stojí v čele SDH Díly jako starosta Pavel Knopf.

Funkci jednatele hasičského sboru nadále zastává Miloslav Mazanec, velitele Petr Ježo, pokladníka Martin Sokol. V revizní komisi zasedá předseda Josef Peklo s Jaroslavem Sokolem a Miroslavem Heranem. Dalšími členy výboru jsou Vlastimil Anderle, Václav Ochotný, Josef Volfík a nově také 24letý Jan Sokol.

Při valné hromadě došlo i na oceňování zasloužilých členů, podrobnosti najdete v naší tabulce.

„Hlavní naše úkoly se pro letošní rok nemění. Udržovat aktivní hasičský sbor i soutěžní družstva, starat se o kulturu v obci a organizovat brigády na její zvelebení,“ zaznělo při valné hromadě.

Co předávali při valné hromadě SDH Díly:

Medaile za zásluhy: Zdeněk Kuneš

Medaile za věrnost – 40 let: Antonín Kuželka, Jaroslav Sokol a Jiří Krutina

Medaile za věrnost – 10 let: Andrea Kunešová, Josef Peklo, Lucie Pivoňková, Josef Kapic, Lukáš Vargovčík, Martin Rec, Tomáš Rec, Pavel Řezníček a Jiří Jílek

Čestné uznání sboru: Antonín Buršík, Václav Buršík, Ivana Pittnerová, František Svoboda, Lenka Svobodová, Martina Královcová, Aneta Volfíková, Pavel Kouřík ml. a Lukáš Knopf

Uznání za 15 let starostování sboru: Jan Volfík

Odznak strojníka: Petr Konopík a Jaromír Duda

Odznak velitele družstva: Jan Volfík a Jan Sokol