Velkým problémem je pro Dílské voda z lesů nad vsí. Stéká do obce, která nemá úplně vyřešené odkanalizování.

„Dešťová voda z lesů přitéká a tady je to řešené tak nešťastně, že se nám vlastně žene voda v rozporu se stavebním zákonem a ohrožuje pozemky mezi domy,“ nastínil problém, který bude nutné co nejdříve vyřešit, starosta Dílů Vlastimil Anderle.

Majitelé nemovitostí, které se nacházejí ve svahu pod úrovní obecního úřadu, jsou přívalem vody obtěžováni. Obec musí zjednat nápravu tak, aby nedocházelo k zaplavování a zbytečným škodám.

„Částečně jsme místo odvodnili, ale ještě není vše dopracováno. Když přijde plavák, stříká nám tam voda stékající z lesa z pětadvacítky roury do dvoumetrové výše. Pak teče dál dolů na hřiště u bývalé mateřské školy,“ líčí podrobnosti starosta Anderle.

Dílští se nemohou obrátit na vlastníky lesů, které patří soukromníkům, aby vše pomohli vyřešit.

„Nejde to. Voda se vlastně valí až ze shora ze Sádku. Prakticky nám dolů směrem k bývalé školce stéká dešťová voda z velkého prostoru, a to nemyslím jen plochu pod hotelem, ale i tady před obecním úřadem. Chtěli jsme si nechat vyprojektovat, kolik by náprava stála, neboť do stávající kanalizace dešťová voda v žádném případě nesmí. To bychom vyplavili čistírnu v Postřekově, kam jsme napojení. Hledáme možnosti, jak problém se srážkovou vodou vyřešit, provizorně jsme tam dali zábrany, aby zatím stékala do míst, kde se vsákne, například do prostoru hřiště. Tam nás to tolik nebolí,“ uvedl k problému, který obec zatím není schopna z rozpočtu ihned řešit, dílský starosta.