Novými chodníky, kamennou komunikací i vyhovujícím osvětlením s ohledem na historickou část města se nyní pyšní Husova ulice v Domažlicích.

To byl důvod, proč se na místě sešli zástupci dodavatelské firmy, radnice a mnozí další.

„Stavba byla podpořena z operačního programu NUTS jihozápad a její rozpočet činil 9,5 milionu korun. Přes 90 procent uznatelných nákladů, tedy 8,5 milionu zaplatila dotace, zbytek byly naše vlastní prostředky,“ uvedl starosta Miroslav Mach.

„Je to určitě veliký úspěch pro město Domažlice, které muselo zpracovat žádost a celou stavbu zajišťovat. Stavba byla financována s podporou regionálního operačního programu Evropské unie a národních zdrojů. Bylo to ve třetí výzvě v době, kdy jsem byl náměstkem hejtmana Plzeňského kraje, a byla to nejúspěšnější výzva pro žadatele z kraje. Myslím si, že nová ulice i parkoviště umocní vzhled historického centra Domažlic,“ uvedl před stříháním pásky Vladislav Vilímec.

„Je to krásný příjezd do centra města, Přeji občanům i návštěvníkům, aby si to užívali,“ přidal se Jan Látka.

„Dalo se to vydržet, jsem ráda za parkoviště, které jste tu vybudovali,“ uvedla podnikatelka z ulice Alena Paulová.